DZIENNY DOM SENIOR – WIGOR W ZŁOTOWIE

ul. Panny Marii 11, 77-400 Złotów, woj. wielkopolskie

NIP: 767-16-74-290

tel. 731162606

e-mail: seniiorwigorzlotow@gmail.com

numer rachunku bankowego: 29 8944 0003 0000 8471 2000 0010

nazwa banku: Spółdzielczy Bank Ludowy w Zakrzewie

KIEROWNIK: mgr Aleksandra Mueller


Zapraszamy!

Jeżeli jesteś seniorem
(kobiety i mężczyźni od 60 lat)

Potrzebujesz opieki i pomocy?
Nie radzisz sobie z przyrządzaniem posiłków?
Nie radzisz sobie z samoobsługą?
Znajdujesz się w trudnej sytuacji życiowej, finansowej, zdrowotnej?
A może czujesz się samotny?
Chcesz interesująco spędzić czas?
Masz problem w załatwianiu spraw urzędowych?
Odwiedź nas !!!

A może:
Masz rodziców, dziadków, sąsiadów którym trzeba zapewnić opiekę, gdy Ty jesteś w pracy???

Zapraszamy do nas!!!

Dzienny Dom „Senior – WIGOR”
ul. Panny Marii 11 w Złotowie

(byłe salki katechetyczne na terenie plebani)

Zadanie jest realizowane ze środków Gminy Miasto Złotów


Regulamin organizacyjny Dziennego Domu Senior – Wigor w Złotowie poniżej:

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Dziennego Domu SENIOR-WIGOR


Bezpłatna pomoc dla seniorów w kontaktach z urzędami

ZŁOTOWSKI UNIWERSYTET III WIEKU
ZAPRASZA SENIORÓW 65+
DO SKORZYSTANIA Z POMOCY W TRUDNYCH SPRAWACH ŻYCIOWYCH
WYMAGAJĄCYCH KONTAKTU Z URZĄDAMI, SĄDAMI, INSTYTUCJAMI

BEZPŁATNA POMOC DLA SENIORÓW 65+
W KONTAKTACH Z URZĘDAMI

Z bezpłatnej pomocy można skorzystać
w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach od 10.oo 12.oo
w siedzibie Dziennego Domu Senior – Wigor w Złotowie
przy ul. Panny Marii 11 ( budynek obok Plebanii Kościoła p.w. NMP)

Pierwszeństwo w uzyskaniu pomocy będą mieli uczestnicy DDSW i osoby najstarsze.

W każdy pierwszy poniedziałek miesiąca przyjętych będzie mogło być sześć osób.

Osoby te powinny wylegitymować się dowodem osobistym, a następnie przedstawić dokumentację dotychczasowego stanu sprawy lub opisać słownie swój problem i oczekiwania związane z udzielaną pomocą oraz wskazać formę dalszego kontaktu w razie takiej potrzeby.

Pomoc będzie polegała na przygotowaniu stosownych pism do instytucji, po
stronie których leży obowiązek rozwiązania problemu danej osoby.