FUNDACJA CIS – CHCEMY INTEGRACJI SPOŁECZEŃSTWA

ul. Obrońców Warszawy 25, 77-400 Złotów, woj. wielkopolskie

NIP: 767-16-74-290, nr REGON: 301186865, KRS 0000335424

tel. 67 349 23 75

e-mail: biuro@fundacjacis.org.pl

numer rachunku bankowego: 29 8944 0003 0000 8471 2000 0010

nazwa banku: Spółdzielczy Bank Ludowy w Zakrzewie

PREZES: mgr Dorota Staszewska